Control acces

Sistemele de control acces sunt sisteme complexe formate din componente mecanice, electromecanice, electronice (hardware) si software, interconectate astfel încât să asigure funcţiile de protecţie şi control impuse anumitor tipuri spatii.

Paza si Protectie

În special, nu numai în cazul companiilor mari ci şi cele relative mici dar cu un volum de activitate considerabil, la un moment dat devine aproape imposibil sa mai gestioneze anumite activităţi secundare care nu au legătură directă cu obiectul de activitate al companiei.

Sisteme de Securitate

Sistemele de detecţie şi alarmare la tentativele de efracţie sunt sisteme primare tehnice de asigurare a unui grad mediu de securitate. Ele sunt obligatorii, conform legislaţiei.

Mentenanta si Service

Buna funcţionare a sistemelor trebuie verificată periodic. Numai în aceste condiţii sistemul de alarmare poate prezenta o eficienţă sporită şi poate aduce un aport substanţial sistemului de pază al obiectivului protejat.