Despre noi

Cine suntem si ce facem

De ce RPG Security?

Societatea Real Protection Guard SRL a reuşit ca într-o scurtă perioadă să obţină toate autorizaţiile necesare pentru o paletă completă de servicii de securitate. Calitatea serviciilor şi permanenta grijă de îmbunătăţire a acestora a făcut ca societatea să fie un etalon în rândul firmelor care asigură servicii de securitate, mai ales în jud. Suceava.

AUTORIZAŢII, LICENŢE ŞI CERTIFICATE:

– autorizată în 2004 de Ministerul Muncii şi Educaţiei pentru organizarea programului de calificare pentru ocupaţia „agent pază şi ordine” – autorizaţia nr. SV 000026 din 12.11.2004

– licenţiată în 17.01.2005 pentru servicii de pază conform legii 333/2003 cu licenţa nr. 0109 / P ( licenţa a fost reavizată din trei în trei ani de IGPR )

– licenţiată în 21.02.2005 pentru servicii de proiectare, instalare şi întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei conform legii 333/2003 cu licenţa nr. 0117 / T ( licenţa a fost reavizată din trei în trei ani de IGPR )

– în 2007 societatea a fost certificată ISO 9001:2000 privind implementarea sistemului de management al calităţii

– autorizată în 2010 de Ministerul Muncii şi Educaţiei pentru organizarea programului de calificare pentru ocupaţia „agent pază şi ordine” – autorizaţia nr. SV 000168 din 20.04.2010

– reavizată în 2010 pentru ISO 9001:2008 privind implementarea sistemului de management al calităţii

– reavizată pentru servicii de dispecerat prin avizul 81768 din 23.04.2010

– autorizată de MAI prin IGSU pentru “Instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu” cu autorizaţia nr. 0540 din 27.12.2010

– autorizată de MAI prin IGSU pentru “Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu” cu autorizaţia nr. 0867 din 14.04.2011

– autorizată de MAI prin IGSU pentru “Proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu” cu autorizaţia nr. 0867 din 14.04.2011

– autorizată de MAI prin IGSU pentru “Proiectarea sistemelor si instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor” cu autorizaţia nr. 0873 din 15.04.2011

– în 2012 societatea a implementat şi celelalte standarde ISO privind Sistemul de Management al Mediului – ISO 14001:2004, Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei – ISO / IEC 27001:2005, Sistemul de Responsabilitate Socială – ISO 8000:2008, Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Informaţionale – ISO 18001:2007.

Licente, certificate si autorizatii