• Cursul de calificare ,,Agent Paza
 • – Durata cursului – 90 zile.
 • – Valoarea cursului – ……………………….
 • – Documente necesare inscrierii la curs: copie BI/CI, copie certificat de nastere, copie act de studii (minim invatamant general obligatoriu), cazier judiciar, adeverinta medicala, aviz psihologic.
 • – Programul de desfasurare este flexibil, se adapteaza in functie de cerintele de continut si de orar ale beneficiarului. Corpul didactic este alcatuit din formatori cu o vasta experienta educationala cu adultii.
 • – Examenul de absolvire consta in trei probe:
  1. examen teoretic scris (test grila);
  2. examen teoretic oral (pe bază de bilet);
  3. proba practic-aplicativa (rezolvarea unei spete).

După promovarea examenului, cursantul va primi un Certificat de Calificare Profesională, eliberat de Real Protection Guard, certificat recunoscut de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. În baza Certificatului dobândit, DGMB ( Serviciul de Ordine Publică ) va elibera cursantului Atestatul Profesional.