Curs Dispecer Centru de Alarma

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “DISPECER CENTRU DE ALARMA”
Cod COR 541408 (codul COR vechi 516910)

Tipul programului de formare: Specializare pentru ocupatia “Dispecer centru de alarmă”

Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele standardului ocupational “Dispecer centru de alarma”, Programa-cadru pentru ocupatia “Dispecer centru de alarma” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica sub nr. 344.429/S3/TL/23.11.2012 si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

Adresabilitate curs: angajatii dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (potrivit H.G. nr. 301/2012).

Ocupatia Dispecer centru de alarma este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie/companiilor de securitate.

Cerinte obligatorii, potrivit H.G. nr. 301/2012 !

Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 93 alin. (1) din anexa H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

Durata cursului: 72 de ore, din care:
– pregatire teoretica: 32 de ore;
– pregatire practica (activitati practice in dispecerat): 40 de ore.

Taxa de participare la curs: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Conditii de acces:
– persoane cu cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
minim studii medii;
– certificat medical din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa si apta din punct de vedere psihic;
– sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Actele necesare pentru inscriere la curs (doar in copie xerox):
– Cartea de identitate;
– Diploma de studii (minim studii medii);
– Certificatul de nastere (daca prenumele parintilor nu sunt mentionate pe Cartea de identitate);
– Certificatul de casatorie (daca este cazul schimbarii numelui);
– Adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana este “clinic sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice”;
– Certificat de cazier judiciar.

Obiectivele cursului: dobandirea cunostintelor, deprinderilor si abilitatilor necesare pentru a asigura indeplinirea urmatoarelor sarcini:
a) sa aplice normele de sanatate si securitate in munca;
b) sa aplice normele de protectie a mediului;
c) sa mentina relatii de munca eficace;
d) sa verifice starea de functionare a echipamentelor de monitorizare;
e) sa identifice situatiile in care sunt necesare interventiile la obiectivul monitorizat;
f) sa coordoneze actiunile echipajelor mobile;
g) sa intocmeasca raportul sinteza pentru tura incheiata.

Absolventul cursului de specializare trebuie sa aiba abilitatile de comunicare folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat si sa planifice activitatile curente pentru incadrarea in cerintele postului.