Real Protection Guard dispune de agenţi de securitate specializaţi, cu experienţă, pregătire profesională şi psihică conform legislaţiei în vigoare, avizaţi de organele abilitate şi atestaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

In vederea realizarii in conditii optime a conceptului de  calitate a serviciilor specifice de pază, RPG ţine cont de condiţiile impuse de beneficiari cu privire la aspectul fizic, dotarea, ţinuta agenţilor şi intreprinde în permanenta acţiuni specifice pentru abordarea unor masuri preventive cât şi corective cât mai riguroase pentru garantarea calităţii serviciilor de securitate prestate pentru beneficiari.

SERVICII DE SECURITATE  CU EFECTIV UMAN

Serviciul de securitate cu efective umane presupune:

  • Prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului, abuzurilor, incendiilor. Prevenirea, observarea, sau detectarea oricăror activităţi neautorizate pe o proprietate privată;
  • Controlul, regularizarea sau direcţionarea fluxului de public numai pentru rezolvarea cererilor, direct specificate pentru asigurarea protecţiei proprietăţii;
  • Protecţia uneia sau a mai multor persoane fizice împotriva atacurilor corporale, prin folosirea unui agent de protecţie personal;
  • Prevenirea spargerilor, furturilor, tâlhăriilor, sustragerilor din magazine sau ale altor pierderi similare.

PROCEDURI DE SECURITATE

Controale operative zilnice şi pe timp de noapte, în toate obiectivele societăţii asigurate cu pază umană, raportare din oră în oră la dispecerat, în scopul menţinerii vigilenţei agenţilor în timpul serviciului.

Aceste acţiuni se realizează alternativ cu maşini proprii sau ale societăţii, de către inspectorii de securitate special desemnaţi pentru acest tip de activitate de control. De asemenea, în anumite intervale de timp strict delimitate de către conducere, se apelează la patrularea echipajelor de intervenţie pe raza obiectivelor aflate în aria de responsabilitate.

ŢINUTA ŞI DOTAREA AGENŢILOR DE SECURITATE

Ţinuta agenţilor se constituie din echipament adaptat anotimpului, interior/exterior, concretizat printr-o gamă diversificată de produse, de la costum specific la ţinută clasică pentru agenţi, compusă din bluzon şi pantalon sau combinezon.

Dotarea agenţilor este performantă si poate fi adaptată în funcţie de cerinţele beneficiarului, respectiv:

  • pistol cu gaz/ cu glonţ;
  • tomfă, spray iritant lacrimogen;
  • vestă antiglonţ/ antişoc/ multifuncţională, cască;
  • mijloace de semnalizare fonică, luminoase;
  • telefonie GSM;
  • staţii emisie-recepţie.

Întreaga activitate se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea 333/2003 modificata prin, Legea 295/2004 precum şi Normele şi Regulamentul de aplicare a acestora).